Antalet saneringar av råttor i Kalmar län minskade med 15 procent mellan 2016 och 2017, enligt statistik från Anticimex. Samma siffra för Kronoberg visar en minskning med drygt en procent.