Eilert Hedberg i Bruzaholm utanför Eksjö får hjälp av hemtjänsten tre gånger om dagen men nu är han och hustrun Anne-Christine oroliga för att inte få samma hjälp när kommunen ska dra in en av hemsjukvårdens nattpatruller.