Inställda sammanträden, inga nya motioner och kortare debatter. Det har varit vardag i flera kommun- och regionfullmäktige under det gångna året. Och bland många lokalpolitiker finns en oro för att demokratin skadas.