Pandemin kan ha fått färre människor att lämna Svenska kyrkan. Under 2020 minskade antalet aktiva utträden med drygt 7 000 jämfört med 2019, skriver Kyrkans Tidning . Kyrkokansliets analyschef Pernilla Jonsson tycker det är förväntat att färre väljer at