Antalet hushåll som får stöd från kommunens socialkontor fortsätter att minska. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen. Under förra året fick drygt 214 000 hushåll i Sverige ekonomiskt bistånd. Det var en liten minskning jämfört med året innan.(TT)