Det faktiska antalet fall av grov kvinnofridskränkning har dock inte minskat.