Skogstyrelsen i Värmland har fångat färre granbarkborrar i sina fällor i år än förra året, vilket tyder på att populationen minskat. Men situationen är fortsatt allvarlig och kan förvärras av den andra svärmning som just nu pågår på en del håll i Värmland, enligt Skogsstyrelsen.