Polisanmälningar om grov kvinnofridskränkning har minskat och det väcks färre åtal.