Anmälningar om skador i vården har fortsatt öka de senaste åren. 2020 bröts dock den trenden – tvärtemot vad man skulle kunna tänka sig om ett år präglat av pandemin. Sedan 2011 har Löf, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, sett en konstant ökning