Amningen under barnets första månader fortsätter att minska visar ny statistik från Socialstyrelsen. Det finns skillnader mellan länen, men de är relativt små när det gäller amning av de allra minsta barnen. Men i Dalarnas, Gotlands och Örebro län så var andelen barn som ammades vid en veckas ålder högst, runt 96 procent.