Ett larm om utsläpp av farligt ämne kom in till SOS Alarm vid lunchtid under lördagen. Det handlar om ett utsläpp på 2500 liter av 24-procentig ammoniakblandning inne på ett kraftvärmeverk som ägs av HEMAB. Ingen person har kommit till skada vid utsläppet.