Både far och dotter i den bosniska familjen Mahmutovic äter mediciner mot ångest och depression. I Bosnien-Hercegovina kämpar flera generationer med psykisk ohälsa. De äldre lider av trauman från kriget under 90-talet och de unga av bristen på framtidshopp i det fattiga och politiskt förlamade landet.