Under torsdagen avgjordes vad som beskrivits som Sveriges största rättsfall kopplat till försäljning av svarta hyreskontrakt. De åtalade huvudmännen, en mamma och hennes dotter, döms till fängelse ett och ett halvt år samt ett år och sju månader.