En fånge på Hallanstalten i Södertälje använde ett tillbehör till en tv för att krossa fönsterglas på mindre än två minuter. Rymningsförsöket från cellen höll på i 15 timmar innan det upptäcktes. Det är ett av de allvarligaste flyktförsöken från en säkerhetsenhet sedan 2008, enligt Kriminalvårdens incidentutredning.