CLEARLAKE OAKS. Brandkatastrofen i Kalifornien som tvingade tiotusentals människor att evakuera sina hem under en eller två veckor skakade om mångas liv. Men de som förlorade sina hem i bränderna har ett svårt val: Ska de bo kvar i detta högriskområde eller flytta till en säkrare plats?