Kristina Axén Olin (M) starkt kritisk till LSS-utredningens förslag.