För tretton år sedan flyttade Sokol Abdullahu med sin familj från Albanien till Sverige och Karlskrona för att hans son skulle kunna få medicin för sin sjukdom cystisk fibros. I dag demonstrerar han i Stockholm för att en ny medicin som ska vara mer effektiv ska ingå i högkostnadsskyddet. – Blir det ett nej flyttar vi direkt till ett av det 30-tal länder som erbjuder medicinen, säger Sokol...