Museibesöken i landet fortsätter öka. Under förra året besökte 19,6 miljoner personer museum runt om i landet – och i fler än hälften av landets museer var besökarna fler än året innan. Det visar organisationen Sveriges museers sammanställning av medlemmarnas besökssiffror.