Kommuner agera mot uppgifterna: ”Anhöriga blir oroliga helt i onödan.”