Stockholmsbörsen steg under den inledande handeln, trots de kraftiga kursfallen på Wall Street i går.