KG Scherman, fd generaldirektör: Nu behövs förändringar som renodlar och tydliggör relationen mellan regering och myndigheter.