– Vi älskar laget, men kan inte acceptera att man mörkar information, säger Falkarnas ordförande Ewa Forsberg. Falkarna har regelbundet träffat ÖFK:s styrelse, men upplever att man inte fått ärliga svar på sina frågor.