Den globala medeltemperaturen är nästan en grad högre än under 1800-talets andra hälft. Klimatpolitikens mål är att Sveriges utsläpp ska vara noll år 2045. Kommer det att nås?