Förra året röjdes tio hektar växtlighet på ön Pepparholm i Öresund. Nu märker biologerna att flera av de växt- och fågelarter som försvunnit har etablerat sig på den konstgjorda ön igen. – Skrattmås och kentsk tärna är två fåglar som har häckat här i år, säger Hans Ohrt, miljökonsult på Øresundsbron.