Fagerstas brandstation bygger nu om sitt omklädningsrum till att bli helt könsneutralt. Detta är ett av stegen brandstationen gör för att möta framtidens behov då allt fler kvinnor blir brandmän.