Sedan den 16 november klassas Skåne återigen som ett högriskområde för fågelinfluensan. Det innebär att alla fjäderfän måste hållas inomhus.