Personal inom kriminalvården vittnar om hot, ökat våld och otrygg arbetsmiljö i en ny enkät som fackförbundet Seko har genomfört bland sina medlemmar. Uppemot en tredjedel vill lämna myndigheten, visar rapporten. – Om kriminalvården ska lyckas med sitt uppdrag måste de satsa på personalen, säger förbundets ordförande Gabriella Lavecchia.