Fysioterapeuternas fackförbund vill att Örebro läns kommuner anställer egna fysioterapeuter, det som tidigare hette sjukgymnaster.