Facebooks så kallade svarta lista, som företaget använder för att gallra material och stänga av användare från plattformen, har länge varit en hemlighet för allmänheten. Nu har den läckt ut. Enligt dokument som nättidningen The Intercept fått fram innehåller den över 4 000 namn på individer och organisationer som anses vara särskilt farliga.