Facebook tvingas betala motsvarande omkring 45 miljarder kronor efter det att företaget lämnat ut uppgifter om sina användare till utomstående. Detta sedan företaget gjort upp med USA:s federala handelskommission som utrett händelsen.