Befolkningen i Kina tillåts inte använda Facebook. Men diktaturen i Peking gör det i stor omfattning.I en påverkanskampanj på plattformen förnekar regimen anklagelserna om folkmord i Xinjiang – och försöker i stället sprida sin bild till västvärlden.