Metsä Board i Husum planerar att genomföra ett större underhållsstopp – som i höst kräver 800 tillresta arbetare från olika håll i Sverige och dessutom arbetare från Finland, Danmark och Baltikum.