Endast två av tio cyklande vuxna i Gävleborg använder cykelhjälm. Bland barnen ökar användandet något, det visar årets cykelhjälmsmätning som Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF har gjort.