Centrumskolan som ligger på Arabyområdet i Växjö har bara omkring 14 förstahandssökande till någon av de minst 50 tillgängliga platserna i förskoleklass till hösten. Skolans rektor, Rikard Samuelsson tror inte att det beror på att föräldrar valt andra skolor utan på att de som bor i skolans närområde deltar mindre i det aktiva skolval än föräldrar i andra stadsdelar. Utbildningsförvaltningen...