De allra flesta skjutningar som sker på allmän plats i Jönköpings län handlar om uppgörelser inom kriminella nätverk. Och det är endast en liten del av dessa skjutningar som leder till åtal eller fällande domar.