Att spotta ut ett tuggummi på marken är olagligt och kan kosta dig 800 kronor. Men risken för böter är minimal. Sedan lagskärpningen 2022 har knappt 200 skåningar åkt fast för mindre nedskräpning. Samtidigt läggs över hundra miljoner på att städa upp.