Andelen personer i Blekinge som lever i samkönat äktenskap eller registrerat partnerskap är bara 56 per 100 000 invånare. Det är näst lägst siffra i landet, efter Jönköpings län.