Kvinnor i Uppsala föder få barn i jämförelse med övriga landet. En förklaring kan vara att att det bor så många studenter här, enligt Statistiska Centralbyrån.