Karlstad har pekats ut som en av Sveriges mest sårbara städer för översvämningar. Nu står istället både Vänern och Klarälven långt under det normala. I Klarälven har vattennivån inte varit så låg på mer än 60 år.