Extremtemperaturer på uppemot 60 grader – det kan bli verklighet i Mellanöstern och Nordafrika i framtiden om koldioxidutsläppen fortsätter uppåt. Forskarna bakom en ny studie varnar för att extremvärmen kommer att tvinga många människor på flykt mot Europa.