Regeringen går nu vidare med det senaste stora vapenpaketet till riksdagen för att få ett snabbt klartecken därifrån.