Stadsporten i Kalmar är från 1690-talet och lider av svåra skador. Nu får länsstyrelsen ett extra tillskott på 1,5 miljoner till renoveringen.