Genom att en felaktig namnangivelse inte korrigerades förrän efter flera veckor har Expressen förorsakat en publicitetsskada. Pressens Opinionsnämnd klandrar tidningen för att ha åsidosatt god publicistisk sed.