Polisen har spärrat av ett bostadsområde i Eskilstuna efter att explosionsrisk uppstått efter en brand.