Anmälningarna för att använda mark till solcellsparker har öka explosionsartat under 2022 och ser ut att fortsätta uppåt. Länsstyrelserna i åtta län i södra Sverige vill utveckla regelverket för att kunna handlägga ärendena snabbare.