Har du använt Kry, Doktor.se eller Min doktor för att söka vård? Då är du inte ensam. De digitala vårdbesöken har ökat explosionsartat under 2018. – Jag känner en stark oro över den här utvecklingen, säger Elin Karlsson på Läkarförbundet.