Upp emot 30 personer tros vara fast i under jorden efter en explosion i en gruva i östra Tyskland.