Första uppgifterna pekar mot att en gasläcka orsakat förödelsen.