Den ryska valkommissionen stoppade Vladimir Putins rival Boris Nadezjdins ansökan om att få ställa upp i presidentvalet.– Nadjezjdin är jämförelsevis populär och hans deltagande i presidentvalet skulle kunna leda till att Putin inte får det valresultat som Kreml önskar, konstaterar Jörgen Elfving, överstelöjtnant, Rysslandsexpert och tidigare chef för Arméns underrättelseskola.