Tre epidemiologer om vad vi kan vänta oss framöver.